6 Temmuz 2018 Cuma

Sinek, arı, akrep gibi hayvanlar suda ölse hüküm nedir?

Temmuz 06, 2018
Akıcı kanları olmadığı için suyu pisletmezler.

Balık, yengeç gibi hayvanlar suda ölse hüküm nedir?

Temmuz 06, 2018
Bunlar suda yaşayan hayvanlar oldukları için suyu pisletmezler.

Cünüp bir kimse yıkanırken su kabına su sıçrasa hüküm nedir?

Temmuz 06, 2018
Su kabındaki su müsta'mel olmaz. Zîra müsta'mel suyun temiz suya galip gelmesi için temiz sudan bir ölçek fazla olması gerekir.

Mâ-i müsta'mel ile yemek yapmanın hükmü nedir?

Temmuz 06, 2018
Tahrîmen mekruhtur.

Kişi birisine öğretmek için abdest alsa su müsta'mel olur mu?

Temmuz 06, 2018
  • Bu su, İmam-ı Âzam ve İmam-ı Ebû Yûsuf a göre müsta'mel olur.
  • İmam-ı Muhammed'e göre kurbet kastı olmadığı için müsta'mel olmaz.
(‘Öğretmek de kurbettir’ denilecek olsa; kurbet, abdestin kendisi değil, onu öğretmektir. Bu ise abdestten hâriç bir iştir. Sözle de yapılır.)

Yemek yemek için elleri sünnetlese, ellerinden akan su müsta'mel olur mu?

Temmuz 06, 2018
Sünneti yerine getirmek maksadıyla yapıldıysa ittifakla müsta'mel olur.

Kişi abdest üzerine abdest alsa su müsta'mel olur mu?

Temmuz 06, 2018
Abdest üzerine abdest almak nurdur. Burada kurbet kastı olduğu için su müsta'mel olur.

Cünüp olan bir adam niyet ederek kuyuya dalsa hüküm nedir?

Temmuz 06, 2018
İmamlarımızın hepsine göre adam temiz, su mâ-i müsta'meldir. Ebû Yûsuf, niyet edince suyu dökmeyi şart koşmaz.

Cünüp olan biri niyet etmeksizin kuyuya dalsa hüküm nedir?

Temmuz 06, 2018
  • İmam-ı Âzam'a göre adam temiz, su ise mâ-i müsta'meldir. Çünkü İmam-ı Âzam gusülde niyeti şart koşmamıştır.
  • İmam-ı Ebû Yûsuf a göre adam cünüp, su ise temizdir. Çünkü İmam-ı Ebû Yûsuf gusülde niyeti ve suyu beden üzerinde akıtmayı şart koşmuştur. Adam niyet edip suyu akıtmadığı için cünüptür, su ise temizdir.
  • İmam-ı Muhammed'e göre adam da su da temizdir. Çünkü ona göre gusülde niyet şart değildir. Bundan dolayı adam temizdir. Kurbete niyet etmediği için su da temizdir.


Mâ-i müsta'melin hükmü nedir?

Temmuz 06, 2018
  • İmam-ı Âzam'a göre necâset-i galîza
  • İmam-ı Ebû Yûsuf a göre necâset-i hafife
  • İmam-ı Âzam'dan sahih olan görüşe ve İmam-ı Muhammed'e göre ise temizdir, temizleyici değildir. Seçilmiş olan görüş budur.