Hafız Yetiştiriyorum

Marufhane Youtube Kanalı

Komünizm - Timurtaş Uçar Hocaefendi

Komünizm - Timurtaş Uçar Hocaefendi
İnsanoğlu birbirini sevmedikçe birbiriyle bir arada yaşamadıkça birbiriyle anlaşmadıkça birbiriyle kardeş olmadıkça huzurun yüzünü barışın yüzünü göremeyecek sözünü edecek fakat yüzünü göremeyecektir. Mümkün değildir. Bir arada barış içinde yaşamak. Vaktiyle bunu İslamın dışında arayanlar oldu. Bir arada barış içinde yaşamayı başka felsefelerde başka siyasi sistemlerde arayanlar oldu. Ama sonunda hiçbir şey bulamadılar. Kim aradı bunu. Bizzat avrupa’da bir filozof Allah’a
ahret’e peygamber’e hiçbir şeye, mukaddes ve manevi olan hiçbir şeye inanmayan bir adam. Bir kitap yazdı. Allah’a katiyen inanmıyor. Ahiret diye bir aleme de katiyen inanmıyor. Peygamber diye bir insana da katiyen inanmıyor ve bütün bunları bir kalemde siliyor inkar ediyor bir adam. İsmi Karl Marx.  Aslen Alman Yahudilerinden bir adam bir filozof. Alman Yahudilerinden bütün yeryüzünün tanıdığı, hiçbir manevi ve mukaddes bir şeye inanmayan Karl Marx adında bir adam. Bir kitap yazdı, almanca yazdı kitabını Das Kapital diye bir kitap. Sermaye ismin manasına gelen bir kitap yazdı. Benim bu kitabımı tasdik ederseniz, benim bu kitabımda yazdığım esasları metodları uygularsanız bütün insanlar bir arada barış içerisinde yaşayacaklar dedi. Bu kitabı propaganda ettiler, yaydılar, duyurdular, okuttular, okudular. Bu kitabı Avrupa için yazmıştı bu adam. Avrupa’da bu kitap hiç tutunmadı. Sanayi memleketlerinde, işçi hareketlerinin çok olduğu memleketlerde bu kitap hiç tutunmadı. Sanayiyle, işçiyle, makineyle hiçbir alakası olmayan tamamen çiftçi olan Rusya’da Lenin ismindeki bir adam, bu kitaba göre ihtilal yaptı. Rusya’ya komünizm’i oturttu. 1917 yılında. Bu kitaba göre yaptı. Bütün insanlığı kardeş yapmaya, bütün insanların bir arada barış içinde yaşayacağına inanıyordu. Fakat hiç mümkün olmadı. Daha sonra aynı kitaba göre uzak asya’da, asya kıtasının uzak noktalarında bu Karl Marx’ın kitabına göre Çin denilen kıta Çin'i, dünya nüfusunun dörtte birine ulaşan büyük insan kalabalığının oturduğu Çin kıtasında Mao isminde bir lider çıktı, Marx'ın kitabını aynen bir ihtilal yaparak oraya zaptetmeye (bu bölümü sohbetten dinlediğimiz kadarıyla tam anlayamadık, yanlışsa hakkınızı helal edin) koyuldu. Çin Komünizm'i meydana geldi. Fakat orada da katiyen barış temin edilemedi. Aynı adamın kitabını Marx'ın kitabını, Rusya'da tatbik etmeye başladı, Çin'de tatbik etmeye başladı. İkisi'de barışamadı, kardeş olamadı, anlaşamadılar. Bugün yeryüzünde birbirine en büyük düşman olan iki devlet var, birisi Rusya birisi Çin. İkisi de aynı kitabı tatbik ettiği halde birbirine düşman haldeler. Barışı sağlayamadılar. Bir arada barış içinde yaşama imkanı bulamadılar. Mümkün değil. Yazdığı kitapta ingilizce aynen şöyle söylüyordu Marx; Bir arada barış içinde yaşamak. Bu mümkün olmadı, hiç mümkün olmadı ve Komünizm iflas etti felsefede fikirde. Şimdi sadece silahla yayılıyor, bomba ile yayılıyor. Türkiye'de Komünist hareketleri yürütenlerin silahlı bombalı tüfekli mermili olduğunun manasını anlayın. Kitapları iflas etti, silahları devam ediyor.

Timurtaş Uçar Hocaefendi