Hafız Yetiştiriyorum

Marufhane Youtube Kanalı

Zekât İbâdetinde Temlik (Karşı Tarafa Nesneyi Mülk Olarak Verme) Şartı Nedir ?

Fatih Kalender Hocaefendi
Soru Detayı: “Borçluya zekat olarak para verip sonra da alacağınız olarak geri alabilirsiniz” şeklinde bir soruya cevap verildi. Zekatı borçluya verdiniz fakat o size borcuna istinaden geri vermedi. Bu konuya çare olarak üçüncü bir şahsa bu benim zekatımdır deyip ona versem sonra falan kişinin bana bu kadar borcu var onu bana öder misin desem o da kabul edip ödese zekatımı vermiş olur muyum, borçlu da borcundan kurtulmuş olur mu?


Zekat ibadetinde temlik (karşı tarafa nesneyi mülk olarak verme) şartı vardır. İskat alacağı düşürmek, ibaha ise kişiye ikramda bulunarak “buyur şu yemekten ye” demek gibi… Bu iki şekilde zekatı vermek mümkün değildir. Kişinin alacağını zekatıma sayıyorum diyerek düşürmesi bu zekat farziyetini yerine getirmiş olduğu anlamına gelmez.

Burda şu yol izlenebilir. Kişi bizatihi o miktarı karşısındakine zekatı temlik şartına eder ve o kişi onu zekat olarak aldıktan sonra (bilmesi şart değildir) o parayla borcunu öder. Gerek bu kişiye olan borcu gerekse başkasına ait olan borcu ne varsa ödeyebilir. Gerçekten zekat alabilecek bir durumda ise haddizatında borçlu olan kişiye yardım etmiş olunur.


Normalde borçlu olan bir kimse ödeme imkanı olduğu halde ödemiyorsa zulmetmiş olur. Efendimiz Aleyhissalat-u vesselam bir hadis-i şerif’lerinde “İmkanı olduğu halde borcunu ödemeyip geciktirmek zulümdür” buyuruyor. Dolayısıyla bu zulüm karşı tarafa zarar vermeden bertaraf edilmelidir. Kardeşimiz karşı tarafa bu meblağı zekat olarak verdikten sonra “senin şu anda bana vermen gereken zekat var” diyerek alacağını karşı tarafa zulmetmeden bir şekilde alma hakkına sahiptir.

Fatih Kalender Hocaefendi