Hafız Yetiştiriyorum

Marufhane Youtube Kanalı

Vekil Olarak Alışveriş Yapan Kişi Karşısındakine Bunu Belirtmek Zorunda mıdır ?

Fatih Kalender Hocaefendi
Alışveriş gibi bir muamelede akde taalluk eden birtakım haklar ve akdin hukuku vardır. Kaynaklarımızda; “akdin sorumluluğu akdi yapan taraflara döner malın ve paranın sahibine değil” kaidesi geçer. Bu sebeple gerek satıcı taraftan gerekse alıcı taraftan kişi vekil olsun, bu vekaletini dillendirmek zorunda değildir. Vekil irade taşır rasul ise söz taşır. Rasulde herhangi bir sorumluluk söz konusu değildir. Vekil ise sorumluluk üstlenir. Bazı tasarruflarda ise kişinin
özellikle vekaletini dillendirme mecburiyeti vardır. Aksi takdirde o akit kendisine taalluk eder. Nikah akdi bunlardan bir tanesidir.

Fatih Kalender Hocaefendi