Hafız Yetiştiriyorum

100Bin Hafız Projesi

ALLAHÜ TEALANIN UMUMİ VE HUSUSİ MANÂDAKİ VELİLİĞİ KİMLERDİR?

İmamı Rabbânî şöyle buyurur:
Şeriatın sureti tamamlandığı zaman velayeti amme (umumi manâda velilik) hasıl olur.

"Allah(u teâlâ) inananların velisidir."  inananların velisidir." meâlindeki âyet-i kerime bunun delilidir. İşte o zaman salik, tarikata ve böylece hususi veliliğe adım atarak, nefsini yavaş yavaş emmârelik vasfından, itmi'nan (ancak Allah'ı zikretmekle kazanılabilecek kalp huzurun)a çekmeye kabiliyetli hâle gelir. Lâkin bilinmelidir ki, bu veliliğe ulaşma mesafeleri de yine şeriat amellerini işlemeye bağlıdır. (Mektubat, cilt 2, Mek. 363.)