Hafız Yetiştiriyorum

100Bin Hafız Projesi

İÇTİBA VE İNABE YOLU

İçtiba yolu: Allahü teala ihsan ve ikrâm ederek seçtiği kulunu bu yolla kavuşturur. Onun için bu yola ictiba yolu denir.
İnâbe yolu riyazetler ve ağır mücahedelerle zıllardan bir zılla kavuşturan yola denir.
Allahü Tealaya inâbe yolundan kavuşanlar pek azdır. İctiba yolundan kavuşanlar pek çokdur. Peygamberlerin "aleyhimüsselâm" hepsi, ictiba yolundan gittiler, peygamberlerin eshabı da, onlara uydukları için, vâris olarak, ictiba yolu ile vasıl oldular.
İctiba yolunda riyazetler çekmek, kavuşmak nimetine şükr etmek içindir.
Peygamber efendimize "geçmişdeki ve gelecekteki günahlarınızın hepsi afv ve mağfiret olunmuş iken, niçin bu kadar riyazetler çekiyorsunuz?" diye sorulduğunda.
"Şükr edici bir kul olmayayım mı?" buyurdu.
İnâbet yolunda gidenlerin mücahedeleri ise, kavuşabilmek içindir. Aralarındaki farkı düşününüz!
İctiba yolu, çekip götürmek yoludur. İnâbet yolu ise, gitmek yoludur, götürmek ile gitmek arasındaki fark pek büyüktür. Çabuk çekerler ve çok uzaklara kavuşdururlar. Yavaş giderler ve yolda kalırlar. Hâce Nakşibend Buhari "kudise sirruh" "Biz ihsan olunmuşlardanız" buyurdu. Evet, ihsan edilmemiş olsalardı, başkalarının nihayeti bunların bidayetinde nasıl yerleştirilmiş olurdu?.( Mektubat-ı Rabhan: Cilt 1, Mek. 302)
Bir âyet-i kerimede şöyle buyurulur: "İşte bu, Allah'ın fazlıdır ki, bunu dilediğine verir ve Allah pek büyük fazl sahibidir. "(Cum'a âyet: 4)