Hafız Yetiştiriyorum

100Bin Hafız Projesi

"İHSAN" TARİKAT VE HAKİKAT İLE KAZANILIR

"İhsan" Allahü Tealayı görür gibi ibadet etmekdir. Nitekim Efendimiz (aleyhisselâm), Cibril'i Emin'in kendisine ihsandan sorması üzerine:
"İhsan, senin Allah-ü Teâlâ hazretlerini görür gibi ibadet etmendir. Sen onu görmüyorsan da, muhakkak O, seni görmektedir." buyurmuşlardır.(Buhari, İman: 37)

İhsanı elde etmek için en tesirli yol tarikat-ı aliyyedir. Bu manevi yol kalp aynasının gözünü zikrullah'a devamla masivadan (Allahü Teala'dan başkasından) temizlemeye çalışmaktır. Bu da şer'i şerifi tam manâsıyla tatbik ederek zikrullah'a devam etmekle mümkün olur. Zikrullah hafızlığa benzer, nasıl ki hafızlığa çalışan kişi bir kere okumakla ezberleyemez tekrar tekrar okumakla ezberliyebilir. Mevlâ Teâlâ'nın da hatırda kalması için bir kaç kere zikretmek kâfi değildir. Ancak Mevlâ Teâlâ'nın ismi şerifi çok tekrarlanmalıdır ki kalp aynasının gözünden Mevlâ da başka şeyleri düşünmekten ibaret olan masiva çalısı çırpısı gitsin ondan sonra Mevla Teâlâ hazretlerinin cemâlinin nuru kalp aynasına parlasın. Ta ki insan böylece Mevlâ'yı görür gibi bir hale gelsin. İşte kalp aynasından Mevla'nın dışındaki şeyleri silmeye çalışmak tasavvuf tarikatdır. Ondan sonra Mevlâ'nın nurunun o kalbe parlaması hakikatdır.


Bundan sonra Mevlâ'yı görür gibi olma hali zuhur eder ki ihsan makamı bundan ibarettir. Tarikat kaideleıinden biri olan murakabe de bu ihsandan ibarettir. Tarikat ve hakikati kazanarak ihsan makamı elde edilmeden ibadetlerde Mevlâ'yı görür gibi olma halini bulmak müşkildir.(Mektubat, cilt: 1, Mek. 135)