Hafız Yetiştiriyorum

100Bin Hafız Projesi

MUTASAVVIFLARIN TASAVVUFU TARİFLERİ

Cüneydi (k.s.) buyuruyor ki:

"Tasavvuf, Hakk'ın seni, senden öldürmesi ve kendisiyle ihyasıdır.” (Risale-i Kuşeriye, sh:126)
Rüveym b. Ahmed (k.s.) buyuruyor ki:
"Tasavvuf şu üç haslet ve özellikler üzerine kurulmuştur: Fakr ve Allah'a muhtaç olma esasına yapışmak, bezi, isâr ve cömertliği gerçekleştirerek vasıf haline getirmek (Allah'ın iradesine teslim olarak) itirazı ve ihtiyarı terketmek."(Avaritül Mearif, sh: 62)

Ebu Muhammed Ceriri (k.s.) buyurur ki:
"Tasavvuf,
"Güzel ve yüksek olan her nevi huylara giriş yapmak, çirkin ve aşağı olan her nevi huylardan çıkış yapmaktır. " (Avaritül Mearif, sh: 62)

Tasavvufun bir çok değişik tarifleri vardır:
Seyyid Şerif b. Muhammed Cürcâni (k.s.) buyurmuştur ki;
Tasavvuf; Halk namına ne varsa kalbi onların havasına uymaktan almaktır.
tabiat icabı beliren huylardan ayrılmaktır. Madiyyata karşı, kalben sessiz ve isteksiz durmak, beşeri sıfatlardan arınmaktır. (Târifal)

Mevlanâ Hadimi (k.s.) buyurmuştur ki:
Tasavvuf; öyle bir ilimdir ki, batıl ne onun ardından gelebilir ne de önünden geçebilir. Onun önünde ne bir eğrilik vardır ne ardında. Bütün alimlerin ilmi, hakimlerin hikmeti bir araya gelse, onun kuruluşundaki bir şeyi değiştirmek isteseler... sırlarından birini bozmak isteseler ondan hayırlısını yerine koymayı arzu etseler gerçek şu ki; Bu arzu ve siteklerine yol bulamazlar.
Çünkü o; Nübüvvet kandilinden alınmış bir nurdur. Nübüvvetin ötesinde ise... bizim için faydalı bir ışık alınacak bir şey yoktur.
Ebul Haşan el-Müzeyyen (k.s.) buyurmuştur ki;
Tasavvuf, Hakk'a inkiyattır.( Kuşeyri sh: 454)

Ebu Ali Ruzbari (k.s.) buyurmuştur ki;
"Tasavvuf, kovsa dahi sevgilinin kapısı önüne diz çökmek ve oradan ayrılmamaktır."
"Tasavvuf, kulun küdûrattan safvete, bulanıklıktan sonra duruluğa ulaşmasıdır."
Şibli (r.a.) buyurmuştur ki:
"Tasavvuf, dehşet veren yakıcı bir iştiyak ateşidir.
Ceriri (k.s.) buyurmuştur ki:
"Tasavvuf, halleri mürakabe etmek ve edebe sıkı bir şekilde sarılmaktır. "( Kuşeyri, sh: 454)

Ebu Yakub Müzâbili buyurmuştur ki:
"Tasavvuf, içinde beseri alâmet ve emmarelerin yok olduğu bir hâldir."(Kuşeyri, sh: 455)

Mutasavvıfların tasavvufun manâsı ve mahiyeti hakkında söylemiş oldukları sözleri bini geçmektedir. Bunların tümünü nakl etmek uzun süreceğinden hu kadarı ile yetineceğiz.