Hafız Yetiştiriyorum

100Bin Hafız Projesi

RABBİMİZİN RUMUZ İLE BİZLERDEN İHLÂS İLE İBÂDET ETMEMİZİ İSTEYİŞİ

Rabbimiz şöyle buyuruyor:
"Gerçekten süt veren hayvanlarda da size bir ibret vardır. Size onların karnındaki işkembe pisliği ile kan arasından halis bir süt içiriyoruz ki, içenlerin boğazından afiyetle geçer. " ( Nahl Ayet: 66)
Üstadım Mahmut Ustaosmanoğlu (k.s.) bu âyet-i celileyi şöyle açıklar:
Bakınız! Cenab-ı Hak posa ile kan arasından süt çıkarıyor. Aralarında Allah’ın kudretinden perde var biri diğerine karışmıyor. İşte Mevla Teala buyurmak diliyor ki:
- Ben size posa ile kan arasından halis süt çıkarıyorum. Siz de posa gibi nefis ile kan gibi olan şeytan arasından halis ibadet çıkarın.

Şeytan insanın kan damarlarında cereyan eder buna ait Hadis-i Şerif vardır. Söyle ki:
"Muhakkak ki şeytan insanın kan damarlarında cereyan eder."
Şeytan insana bu kadar yakın olabiliyorken, insan  ondan nasıl kurtulacak? Bu hususta kula Allah yardım edecek. Allahü Teala'ya yaptığımız ibadetlerimize şeytan ile nefis acaba ne karıştırabilirler? Riya, kibir, ucub gibi bir sürü şey karıştırırlar. Allah'ım şeytan ve nefsin ellerine düşürmesin! ... Amin.

İşte şimdi tarikat ile hakikat lazım oldu. Tarikat, nefis ve şeytanın kalp aynasına atmış oldukları vesveseleri, kötü düşünceleri temizliyor. Her Allah dedikçe o kalp aynasından bunlardan bir şey eksilir.

Burada hüner bizim değil söylenilen «Jll Jjl» lafza-i celâlinin olur.
Şeriatın emirleri hem bedenedir, hem kalbedir. Bu ikisinin şeriata hakikaten uyması nefsin kötü hasletlerinden temizlenmesine bağlıdır.

Tarikat ile nefis inkâr, münazaa, iba tuğyan gibi kötü hasletlerinden temizlenmeye çalışır. İşte nefsin tezkiye edilmiş, temizlenmiş ve kalbin tasfiye edilip parlatılmış hali de hakikattir ki, bu halde yapılan ibadetler halisdir. Hakikata kavuşmak en üstün gaye olur.
Kan ile posa arasından halis süt çıkaran Mevlâm! Bize de halis ibadet nasip et. Amin.( Sohbetler, cilt 2, sh: 148-149.)

İhlâs; Kişinin ibadetlerini Allah-u Teâlâ'ya mahsus kılması (sadece Allah için yapması) ve işlediği amelleriyle Allahü Teala'nın rızasından başka bir şey istememesinden ibarettir.( Ruhul Furkan, cilt 2, sh: 526.)