Hafız Yetiştiriyorum

Marufhane Youtube Kanalı

“SUFİ” KELİMESİ NE ZAMAN KULLANILMAYA BAŞLADI ?

Peygamber efendimizi "sallallahu aleyhi ve sellem" hayatta ve peygamber iken bir an gören, eğer kör ise bir an konuşan büyük veya küçük, bütün mü'minlere Sahabe denilmiştir.

Onlardan sonra 2. asırda gelen Peygamberimizin sallallahü aleyhi ve sellem" mübarek yüzünü irmekle şereflenmeyen, fakat bir veya bir kaç sahabiyi görmek nasib olanlara Tabi’in ismi verilmiştir.

Tabi’inden sonra gelenler ise, Teba’i Tabi’in adlandırılmışlardır.

Zamanla müslümanlar asr-ı saadetten uzaklaştıkça peygamberimizin "sallailahü aleyhi ve sellem" mübarek nuru gözlerden uzaklaşmaya ve gizlenmeye başlamış çeşitli görüşler ve muhtelif arzular ortaya çıkmış herkes kendi fikri ile bir grub oluşturmaya başlamıştı.

İşte tam bu sırada bir topluluk dinlerine olan samimi bağlılıklarıyla, salih amel işlemekle zühd ve takvada ileri giderek uzlet ve vahdet yolunu seçmişler. Bu kimseler de “Zahid”, “Abid” ismi ile isimlendirilmişlerdir.

Daha sonraları zahidâne hayata sülük etmiş kimselere "Sufî" denilmiştir. Sofiler cemaatine de Sufiyye adı verilmiştir.

İlk sufi ismini alan Hicri 150 tarihinde vefat etmiş Ebu Haşim isimli bir zattır. Îİk tekke de Suriye'de Remi şehrinde bulunan Ebu Haşim tekkesidir.

Bu zat hakkında Süfyan-ı Sevri şöyle buyurur:
- Ben, Ebu Haşim'i görmeden evel, sufi nedir bilmezdim. (Nefahatül üns Ter. Sh: 144)
Sufi ismi önceleri yaygın bir şekilde kullanılmıyordu. Hicri ikinci asırda Kûfe'deki bazı zahıd zümreleri ve ondan bir asır sonra da Bağdat'taki tasavvuf cemaatleri, dördüncü asırda da Irak tâki bütün zahidler arasında iyice yerleşmiştir.

Mutasaffıcılarca "sufi" kimdir?
Zennu-i Mısrı (k.s.) buyuruyor ki;
"Sufi, (dünya adına bir dava ve kavgası olmadığı için) hiçbir arzu ve isteğin kendisini yormadığı alınacak hiçbir şeyin de kendisini korkutmadığı kimsedir."(Avarifül Mearif Ter, sh: 67)
Cüneyd (k.s.) buyuruyor ki:
"Sûfi yer gibidir, kötü olan herşey onun üzerine atılır, ama ondan güzel olandan başka bir şey çıkmaz. "( Avaritül Mearif Ter: sh: 62)