Hafız Yetiştiriyorum

Marufhane Youtube Kanalı

TARİKAT

Lûgatta “Tarik”, “yol” demektir. “Tarikat” ise bu kelimenin çoğulu olup “yollar” manâsına gelir.
İslâm tasavvufunda ise Allah'a sülük edenlere mahsus tavır ve tarz anlamında kullanılmaktadır. Tarikat kelimesinin "bir yola girmek" "sûfi metodlarıyla Allah'a yaklaşmayı seçmek" manâları da çok yaygındır.
Tarikat, dinin gösterdiği hedeflere ulaşmak için edinilen “vesile”dir.

Tasavvuf her şeyden önce hem nefsi, hem ruhu terbiye içindir. Eğitilmeye muhtaç olan insanın bir rehbere ihtiyacı vardır. Yol göstermeye muktedir olan rehbere umumi olarak "mürşid" adı verilmiştir. (Gönül bahçesine giden yol Tarikat: sh: 102 -36-)
Bir kimse kamil bir mürşide intisab edip "tarikat"a girdiğinde kendisine talim edilen rabıta, zikir, murakaba gibi virdlere devam etmek suretiyle gün be gün Rabbisi ile yakınlığı, alakası artar. Bedenin hükmüne girmiş olan ruh asli gıdasını aldıkça kuvvetlenir, masiva alakasından harab olan kâlb.
Zikir et tâki (zikir) canın oluncaya kadar"
"(Zira) kalbin temizliği Rahman-ın zikri iledir"
beytinin gereğince bu virdler sayesinde tasfiye (pâk) edilir. Bu durumda,
Yâri çağırmaya ne hacet, sen yerini temiz tut O gelil, sözünün icabınca Allahü Tealanın sevgisi kişinin kalbini istilâ eder.
İşte bu Allahü Teâlâ ile olan sevgi alâkasının kazanılmasıyla kişi iman da ikan (kesinlik, apaçıklık) amel de. ise yüsür (kolaylık) kazanır. Tarikata girmezden evvel şer-i emirleri tatbik hususunda zorlanırken tarikat'a girip Rabbisi ile sevgi alakasını pekiştirdiğinde bu zorlanma ortadan kalkar. Bunun yerine emirleri tutmak nehiylerden kaçınmak hususunda kendisine istek ile beraber kolaylık hasıl olur. Nefis ve şeytan tarafından gelen tembellik zail olup gider.( Mektubat, cilt: 1, Mek. 59)
"Bu ne büyük saadet, acep kime kısmet?"