Hafız Yetiştiriyorum

100Bin Hafız Projesi

TARİKATLERİN DOĞUŞU

Hicri ikinci asrın sonlarına doğru yayılmaya başlamış olan tarikatlerin birbirlerine ekli olan silsilelerinin Peygamber Efendimize kadar dayandığı rivayet edilmektedir.

Tasavvufun doğuşundan, tarikatlerin yayılmasına kadar geçen zamanı sınıflandıracak olursak şu devreleri müşahade ederiz:

I. Tarikat öncesi tasavvuf,
II. Şahıslar etrafında sistemli ve teşkilatlı bir şekilde gelişen tasavvuf.

Tarikat öncesi tasavvufun umumi manzarası, Kur'an-ı Kerim'in hükmünde ve Peygamber Efendimizin izinde gitmekle yetinmekten yanı zühdden ibarettir. Bu devirde sofiler azdır.