Hafız Yetiştiriyorum

100Bin Hafız Projesi

TASAVVUF NEDİR?

Tasavvuf, kalbe, ahlâka, nefse, ruha, hâle, makama marifete, sırra ve batma ait bilgiler, şeriatın iç yüzüdür İslâm dininin ruhu, manâsı, özüdür. İç alemden bahşeden bir ilimdir. (Tasavvufi Hayat, sh: 194)

Tasavvufu insanın ruhi kemâle ermesini temin eden bir vasıta olarak ta düşünebiliriz.

Tasavvuf bir hal ilmidir. Bu sebebten mutasavvıfların tasavvuf hakkında yapmış oldukları değişik tarifleri bulundukları halin neticesidir.

Mutasavvıflar Hakikat cihetinden aynı yola girmiş olsalar da içtikleri manâ çeşmelerinin, meşreblerinin makamlarının, hallerinin ayrı ayrı olması tasavvufu birbirlerinden farklı şekilde tanımlamalarına sebeb oluşturmuştur.