Hafız Yetiştiriyorum

100Bin Hafız Projesi

TASAVVUFUN GAYESİ

Tasavvufdan maksad: nefsâni arzulardan doğan batıl mabudlara tapmaktan kurtulmak, tek mabud olan Allahü Tealadan başka yönelecek kıblenin, gerçekten kalmamasını sağlamak, ister dini ister dünyevi hiçbir arzu ve gayeyi buna tercih etmemek (Allahü tealanın rızasını her şeyin üstünde tutmak) durumunun meydana gelmesi için nefsi emmareyi temizleme ve arıtmadır. (Mektubat, Ter. Cilt: 1 35. Mek.)
Muhammed Behauddin Şahı Nakşibendi (K.S)’e "seyr ve sülükten (tarikata girip yol almaktan) maksad nedir? diye sorulduğunda şöyle vermektedir.
"Kısa ve kapalı bilgi” nin geniş ve açık bir duruma, istidlali bilginin de keşti hale gelmesidir. (Mektubat, Ter. Cilt: 1 8. Mek.)