Hafız Yetiştiriyorum

100Bin Hafız Projesi

TASAVVUFUN KONUSU

Tasavvufun konusu, tahakkuk (hakikat erme) ve tahalluk (ahlâklanma)dır.
Tasavvuf imanın, islâmın ve ihsanın zevken bilinmesidir. Tasavvuf ıstılahlarının hemen hepsi tasavvufun mevzuunu teşkil eder.
Bunlardan başlıcaları;
Kalbi temizlemek, mükâşefe, müşahede, nefsi bilmek, nefsi kötü hasletlerden temizlemek, makamlar, ilham, fena, bekâ, sekr, sahv, kabz, bast gibi hallerdir.