Hafız Yetiştiriyorum

100Bin Hafız Projesi

VELAYET MAKAMINDA DÜNYADAN VE AHİRETTEN VAZ GEÇMEK GEREKİR

Vilâyet makamında, dünyadan ve ahiretden vazgeçmek lazımdır. Ahirete bağlanmağı, dünyaya bağlanmak gibi bilmelidir. Ahiret için çalışmanın, dünya için çalışmak gibi iyi olmadığını bilmelidir.

İmam-ı Dâvüd-i Tâi buyurmuştur ki:
"Selâmet istiyorsan, dünyaya selâm verip geç kerâmet istiyorsan ahirete karşı kibirli ol-büyüklen."
Tasavvuf büyüklerinden biri Allahü Teâlâ "Sizden bir kısmı dünyayı ister, bir kısmı da ahireti ister. "(Ali İmran, âyet: 152.) âyet-i kerimesi ile her iki taifeden şikayette bulunmuştur demiştir.

Kısacası fena, Hak Teâlâdan başka herşeyi unutmak demektir. Dünyayı da, ahireti de, unutmak lazımdır. Fenâ ve Bekâ vilâyetin birer parçalarıdır. Bunun için vilâyet de, ahireti unutmak lazımdır.