Hafız Yetiştiriyorum

100Bin Hafız Projesi

VELAYET ÜÇ TÜRLÜDÜR

1.) Vilayet-i suğra: Bu vilâyet'e "Vilâyet-i evliya" da denir.
2.) Vilâyet-i Kübra. Bu vilâyete, "Vilâyet-i enbiya" da denir.
3.) Vilâyet-i ulya. Bu vilâyete, "Vilâyet-i mele-i a'lâ denir. (Mektubat cilt: 1, 260. Mek.)