Soru Özeti: At eti yemek helal midir?

İmam ebu hanife den (Allah ona rahmet etsin) rivayet edilen tercih edilen görüşe göre et etinin yenilmesi mekruhtur.

Malikilerde aynı görüştedir. Hanefi ilerden imam ebu yusuf ve imam Muhammed'e (Allah onlara rahmet etsin), Şafii ve hambeli mesepleriyle Malikilerden bir rivayete göre, at etinin yenilmesi mubahtır.

KAYNAK: Senlisi, el-Mebsut; Nevevi, el-Meanu; ibn Rüşd, Bidayetü'l müctehid.

Fatih Kalender Hocaefendi