Hafız Yetiştiriyorum

Marufhane Youtube Kanalı

Fakih ve müctehid kime denir?

Fakih ve müctehid kime denir?
Fakih; fıkıh ilmiyle meşgul olup söz sahibi olan kimsedir.

Müctehid; şer’î hükümleri delillerinden çıkarma ilim ve yeteneğine sahip olan kimsedir. Her müctehid fakihtir, ama her fakih müctehid olamaz.