Hafız Yetiştiriyorum

Marufhane Youtube Kanalı

Fıkıh lügat ve ıstılahta ne demektir?

Fıkıh lügat ve ıstılahta ne demektir?
Fıkıh lugatta: "Birşeyi bilmek, anlamak ve birşeyin bütününe vâkıf olmak" demektir.

Istılahta ise; "Bir kimsenin lehine ve aleyhine olan şeylerin hükümlerini bilmesidir." Diğer bir ifade ile "Kişinin ibadetlere, muamelelere ve cezalara âit şer'î hükümleri bilmesidir."