Hafız Yetiştiriyorum

Marufhane Youtube Kanalı

İcma Örneği

İcma Örneği
Peygamberimiz zamanında içki içen biri Peygamberimiz'in huzuruna getirildiği zaman Efendimiz ona vurulmasını emrederdi. Oradakilerin bazısı elbiselerinin sarkan kısmıyla, bazısı eli ile bazısı ayakkabısıyla vururdu. Hz. Ömer zamanına kadar içki içenlerin cezası böyle devam etti. Hz. Ömer zamanında bazı bölgelerde içki içenlerin sayısı çoğaldı.

Şam’da vâli olan Hâlid bin Velid, Hz. Ömer'e bir mektup yazarak insanların şarap içmeyi hafife aldıklarını bildirdi. Hz. Ömer'in yanında Ensar ve Muhacirinden bazı zatlar vardı. Aralarında Hz. Ali de bulunuyordu. Hz. Ali şöyle söyledi: "Biz görüyoruz ki, şarap içen sarhoş oluyor, sarhoş olunca da saçma sapan konuşuyor ve iftirada bulunuyor. Hz. Allah'ın kitabında ise iftira edenin cezası 80 sopadır.” Hz. Ömer ve diğer ashab bu hususta Hz. Ali'ye muvafakat ettiler ve iftira edene kıyas ederek şarap içen kimseye 80 sopa vurulması üzerinde icmâ ettiler.