Hafız Yetiştiriyorum

Marufhane Youtube Kanalı

Mültekâ kitabının yazarı kimdir?

Mültekâ kitabının yazarı kimdir?
İbrahim bin Muhammed el-Halebî Hz. dir.

Kendisi Arap fakîhi ve Hanefî mezhebi ulemâsındandır. Aslen Halep'lidir. İstanbul'a gelerek Kanûnî Sultan Süleyman zamanında vâizlik ve müderrislik yaptı. Hicrî 956 yılında 90 yaşında vefat etti. Edirnekapı Şehitliğinde medfundur.