Hafız Yetiştiriyorum

Marufhane Youtube Kanalı

Mukîm olan kimse, mesh müddeti bitmeden müsafir olsa ne yapar?

Müsafir müddetini tamamlar. Yani 3 gün 3 gece mesh eder.
Çünkü meshde hüküm vakitle alâkalıdır. Vakitlerde ise vaktin sonu muteberdir.