Hafız Yetiştiriyorum

100Bin Hafız Projesi

Temiz bir elbise, yaş ve pis olan bir elbiseye sarılsa, temiz elbisede pis elbisenin rutûbeti görülse ne yapılır?

Bakılır; eğer temiz elbise sıkıldığında damlayacak derecede rutûbetlenmiş ise pistir. Değilse temizdir.