• İmâm-ı Ebû Yûsuf ve İmâm-ı Muhammed’e göre gusül alması vâcip değildir. Oruç tutuyorsa orucu bozulmaz.
  • İmâm-ı Âzam’a göre ise nifas kanı görmeyen kadının ihtiyaten gusül alması gerekir.

Not: Hiç hayız hâli görmemekle berâber çocuk doğuran ve doğumlarında nifas kanı görmeyen hanımlar mevcuttur.