Tesvîb, ezan okuduktan sonra: 
(Ey namaz kılanlar! Namaza! Namaza!) diyerek namazı tekrar bildirmektir. Müteehhirûn âlimler tesvîbi güzel görmüşlerdir.