Hafız Yetiştiriyorum

100Bin Hafız Projesi

“Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm” duasının anlamı nedir?