Namazın Vacipleri Nelerdir?

  • Fâtiha okumak
  • Zamm-ı sûre okumak
  • 4 ve 3 rekâtlı farz namazlarda kırâati ilk 2 rekâta tahsis etmek
  • Tekrarlanan bir fiilde tertibe riâyet etmek3
  • Ta'dîl-i erkân
  • Birinci oturuş
  • İlk ve son oturuşta tahiyyat okumak
  • Selam lafzı
  • Vitir namazında kunut okumak
  • Açıktan okunacak yerde açıktan, gizli okunacak yerde gizli okumak