Tadili Erkan

"Âzâlan rükû, secde, kavme ve celsede bir teşbih miktarı sakinleştirmek" demektir. İmâm-ı Kerhî ile İmâm-ı Cürcânî’ye göre kavme ve celsede beklemek sünnettir. İmâm-ı Azam ile İmâm-ı Muhammed’e göre kavme ve celsede beklemek vaciptir.