Cinler ve Şeytanlar İnsanlara Zarar Verebilir mi?

Cinler de insanlar gibi sorumlu varlıklar olarak yaratılmışlardır. (Zâriyât, 51/56). Allah’a inanıp O’na ibadet eden, iyi amel sahibi olan cinler olduğu gibi insanlara zarar vermek isteyen ve onları iman ve güzel amelden alıkoymaya çalışan kâfir cinler de vardır. Kur’an-ı Ker-im’de insan ve cinlerin şeytanlarından söz edilir:

“İşte böylece biz her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman kıldık. Bunlar aldatmak için birbirlerine yaldızlı laflar fısıldarlar. Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. O hâlde
onları iftiralarıyla baş başa bırak.” (En’âm, 6/112) Bu âyette işaret edildiği üzere şeytan işi amel işleyen cinlere şeytan denmektedir.

Hz. Peygamber (s.a.v.) kendisine getirilen çocuklar için dua etmiş, onlar için hayırlı ve bereketli bir ömür dilemiştir (Buhari, Akika, 1; Ebu Davud, Edeb, 116).
Şu da ilave edilmelidir ki, çocuk için sadece doğumunun ilk gününde dua etmekle yetinilmemelidir. Hz. Peygamber (s.a.v.) yetişkin çocuklar için de dua etmiştir (İbn Mace, Tıb, 36).

Fetva Sahibi: Fatih Kalender Hocaefendi