Eşinin Kabrine Defnedilmeyi Vasiyet Edenin Vasiyetini Yerine Ge­tirmek Gerekir mi?
Normal şartlarda bir kabre, yalnız bir cenaze defnedilir. Önce defnedilmiş olan cenaze, tamamen çürüyüp toprak haline gelmedikçe, bir zaruret olmaksızın kabrin açılması ve bu kabre ikinci bir cenazenin defni caiz değildir. Cenaze çürüyüp aynı kabre başka bir cenaze defnedilebilir.

Bu cenazelerin karı-koca veya akraba olup olmaması şart değildir. Daha önce konulan cesedin çürüdüğü zannıyla açılan kabirde eğer çürümemiş bazı kemikler bulunuyorsa bu takdirde bunlar bir kenara çekilip araya topraktan bir set yapmak sureti­yle ikinci cenaze defnedilebilir (Mevsıli, el-lhtiyar, Kahire, 1951, I, 96-97). Ayrıca herhangi bir yere gömülmesini vasiyet eden bir kimsenin vasiyetine uyulması gerekmez. Fakat uyulmasında da bir sakınca yoktur (ibn Abidin, Reddû’l-muhtar, İstanbul, 1984, VI, 648).

Fetva Sahibi: İsmail Hakkı Yelkenci Hoca