Ezan Okunurken Baş Parmakların Tır­naklarını Öpüp Gözlere Sürmek
İlk “Eşhedü enne Muhammeden Resülullah” cümlesinde “ sallallahu aleyke Ya Resûlellah” yani “Allah sana af ve merhamet eylesin ey Al­lah’ın Resûlü”; İkincisinde ise “Karret aynî bike ya Resûlellah” yani “Senin­le mesut oldum, yüzüm gözüm aydınlığa erdi ey Allah’ın Resûlü” demek müstehaptır.

Bunu söyleyen kimse sonra her iki baş parmağının tırnaklarını gözleri üzerine koyarak, “Allahumme metti’nî bi’s-sem’i ve’l-besar” yani “Allah’ım! İşitmekle ve görmekle nimetlendir, faydalandır.” derse, Efendimiz (S), cennete doğru o kimsenin delili olur. Kitabu’l-Firdevs’de ise “Kim ezanda, Eşhedü enne Muhammeden Resûlüllah cümlesini işitince ‘Allahumme metti’nî bi’s-sem’i ve’l-besar’ derse, onun önderi ve cennet saflarına koyanı ben olurum.” denilmektedir.

KAYNAK: Ibn Abidin, Reddü'l-Muhtar Ale’d-Dû’rri’l-Muhter, Trc. Ahmet Davudoğlu, 1/398, Şamil Yay. İstanbul 1982)
Fetva Sahibi: Yahya Demirtaş Hocaefendi