Kadınların Ayakları Avret midir?
Fıkıh metinlerinde kadının avret olan uzuvları sayılırken el ve ayaklarının istisna edildiğini görürüz. Şerhlere baktığımızda ise, el ve ayakların avret olup olmaması hususunda farklı görüşlerin olduğunu görmekteyiz.

Bazıları: “Her halükarda avret olduğunu söylerken, Bazıları: Namazda avret olduğunu, namaz dışında ise avret olmadığını söylemişlerdir.