Kişinin Malı Üzerindeki Tasarruflarına Ailesinin Karışma Hakkı Var mıdır?
Tasarruf ehliyetine sahip olan bir kimse hayatta iken sahip olduğu mal­ları üzerinde sefahet (Zevk ve eğlenceye ve yasak şeylere düşkün­lük) derecesine varmadıkça istediği gibi tasarrufta bulunabilir. Eşi ve çocuklarının buna müdahalede bu­lunma hakkı yoktur (Mevsıli, el-İhtiyar, Beyrut 1999, V, 435).

Bununla birlikte çocuklarının muhtaç duruma düşmemesi için tasarru­flarında tedbirli olması da Hz. Peyg­amber tarafından tavsiye edilmiştir: “Varislerini zenginler olarak bırak­man, halka ihtiyaçları için el açan fa­kirler olarak bırakmandan, daha hayırlıdır.” (Buharı, Vesaya, 2, 3, Feraiz, 6; Müslim, Vesaya, 5). Kişi vasiyet yoluyla tasarrufta bulun­mak isterse malının üçte birini aş­mayacak şekilde tasarruf yapabilir.

(Buhari, Vesaya 3; Mevsıli, el-Ihtiyar, Beyrut 1999, V, 522).
Fetva Sahibi: İsmail Hakkı Yelkenci Hocaefendi