Meni: Cünsî münasebetten sonra gelen koyu bir akıntıdır.
Mezi: Cinsî münasebet dışında şehevî lezzet neticesinde çıkan ince ve berrak bir sudur.
Vedi: Küçük abdestten sonra çıkan kalınca bir sudur.