Mesh ile İlgili Tüm Soru ve Cevaplar
Sargı Üzerine Yapılan Mesh İle Mestler Üzerine Yapılan Mesh Arasındaki Bazı Farklar
 • Sargılar üzerine meshte herhangi bir vakit tayin edilmemiştir. Mestler üzerine meshte ise vakit tayin edilmiştir.
 • Sargıların üzerine mesh yapabilmek için abdestli sarılması şart değildir.
  Mestlerin giyilmesi için abdestli olmak şarttır.
 • Sargılar, yara iyileşmeden düşse mesh bozulmaz.
  Mestlerin biri ayaktan çıksa mesh bozulur.
 • Yara üzerine mesh etmek yaraya zarar verdiği zaman sargı üzerine mesh câiz olur.
  Mestler üzerine mesh ise, ayaklarını yıkamaktan âciz olmasa bile câizdir.
 • Ayaklardan başka yerde de sargı üzerine mesh câizdir.;
  Mestler üzerine mesh ise sadece ayaklarda söz konusudur.
 • Cünüp olan kimse mestler üzerine mesh yapamaz ama sargı üzerine mesh edebilir.
Sargı Üzerine Yapılan Meshi Bozan Şeyler Nelerdir?
 1. Abdesti bozan her şey
 2. İyileşmiş yaradan sargının çıkan İması veya düşmesi
Sargının Bir Başkası ile Değiştirilmesi Durumunda Mesh Bâtıl Olur Mu?
Bâtıl olmaz. Ancak yeni sargı üzerine meshi tekrarlamak daha evlâdır.

Ayaktaki Yarıkların Üzerine Suyu Altına Geçirmeyen Bir İlaç Konsa Ne Yapılır?
İlacın üzerinden suyun akıtılması yeterlidir.

Kişi, Bir Özür Bulunmaksızın Sargı Üzerine Mesh Etmeyi Terk Etse Hüküm Nedir?
 • İmam-ı Âzam'a göre, bu mesh farz olmadığı için terki câizdir.
 • İmâmeyn'e göre, ameli farzdır. Terki câiz olmaz. Mesh olmadan namaz da olmaz. İmam-ı Âzam'ın, İmâmeyn'in görüşüne döndüğü rivayet edilir. Fetva buna göredir.
Yara İyileşmeden Sargı Düşse Hüküm Nedir?
Mesh bozulmaz. Çünkü özür devam etmektedir.

Yara İyileştiği İçin Sargı Düşse Hüküm Nedir? Niçin?
Sargı üzerine yapılan mesh bozulur. Çünkü özür bitmiştir. Sargının düştüğü yeri yıkar. Eğer namazda iken düşse namaz bozulur.

Sargının Altındaki Sağlam Yeri Mesh Etmenin Hükmü Nedir?
Sargının çözülmesi ve yaranın etrafının yıkanması yaraya zarar verecekse, sağlam yerdeki sargının üzerine mesh etmek câizdir. Eğer zarar vermeyecekse sargıyı çözüp bizzat yaranın üstüne mesh etmesi ve etrafını yıkaması gerekir.

Sargı Üzerine Mesh Edilmesi Gereken Miktar Ne Kadardır?
Sargının çoğunu mesh etmek yeterlidir.

Sargı Üzerine Mesh Etmek Vakit ile Kayıtlı mıdır?
Kayıtlı değildir. Niyet edilmesi de şart değildir.

Sargı Üzerine Mesh ile Yıkamak Cem Edilir mi?
Sargı üzerine mesh etmek, altını yıkamak gibidir. Bu itibarla yıkamak ile sargı üzerine mesh etmek cem edilir.

Cebire Ne Demektir?
Kırık ve çıkık üzerine konulan ve üzeri bağlanan tahta ve kamış parçasına verilen addır. Alçı da bu manadadır. Yara ve ameliyat yerlerine sarılan sargılar da bunun hükmündedir.

Sarık, Takke, Peçe ve Eldiven Üzerine Mesh Câiz midir?
Câiz değildir. Çünkü mest üzerine mesh nas ile sabittir. Buna başka bir şey kıyas edilemez.

Mestler Üzerine Giyilen Çizme Üzerine Mesh Etmek Câiz midir?
Abdest alıp mestlerini giydikten sonra abdestini bozmadan mestler üzerine çizme giyerse, çizmenin üzerine mesh etmek câizdir.

Bir Ayağı Tamamen Mevcut Olmayan Kimse Diğer Ayağına Mest Giyse O Mest Üzerine Mesh Câiz midir?
Câizdir. Çünkü yıkamak ile mesh bir arada cem olmamıştır.

Özür Sahibi Olan Kimse Mest Üzerine Mesh Edebilir mi?
Özrü kesilmeden abdest alıp mestlerini giymişse, namaz vakti çıktıktan sonra, bir daha abdest aldıktan sonra mestlerine mesh edemez. Zira esasında abdestli değildir. Zaruretten dolayı namaz kılması için abdestli sayılır. Özrü kesildiğinde giymişse sıhhatli kimse gibidir.

Mest Üzerine Mesh Eden Müsafir, Mukîm Olsa Ne Yapar?
Bir gün, bir geceyi tamamlamadan mukîm olursa bir gün, bir geceyi tamamlar. Bir gün, bir geceyi tamamladıktan sonra mukîm olursa mestlerini çıkarır.

Mukîm Olan Kimse, Mesh Müddeti Bitmeden Müsafir Olsa Ne Yapar?
Misafir müddetini tamamlar. Yani 3 gün 3 gece mesh eder. Çünkü meshde hüküm vakitle alâkalıdır. Vakitlerde ise vaktin sonu muteberdir.