Bir ölü üzerine bir defadan başka cenaze namazı kılınmaz. Çünkü cenaze namazında nafile meşru değildir. Bir ölünün cenaze namazını devlet reisi, vali, kadı veya mescidin imâmı kıldırmışsa ölünün yakını yeniden cenaze namazı kılamaz kıldıramaz.

Çünkü bunlar bu cenaze namazını kıldırmaya kendisinden daha lâyıktırlar. Fakat bunlardan başka bir kimse bu cenazenin namazını kıldırmışsa ölünün yakını bu namazı iade edebilir. Bir cenazenin namazını ölen kimsenin yakını kıldırmışsa bundan sonra başka birinin de bu ölü için cenaze namazı kıldırması caiz olmaz.

Ancak devlet başkanı bu kimsenin cenaze namazını kıldırmayı murad ederse kıldırabilir. Çünkü o hak yönünden veliden öncedir. Bir ölünün cenaze namazını bir yakını kıldırmış olsa aynı derecede olan diğer yakınlarının yeniden cenaze namazı kıldırma hakları yoktur.

KAYNAK: Feteva-i Hindiyye 1 .cilt sayfa 540.