Miras Hemen Paylaşılmalı mı?
Ölenin geride bıraktığı mal ve haklar­dan, teçhiz ve tekfin (naaşın yıkan­ması, defnedilmesi, kefenlenmesi) masrafları çıktıktan, borçları ödend­ikten ve vasiyeti de mal varlığının 1/3’ünü geçmemek kaydıyla yerine getirildikten sonra geriye kalan mal derhal mirasçılarına intikal eder. (Nisa 4/11-12; Buhari, Vasaya 3)

Buna göre, mirasın mirasçılar arasında hemen bölüşülmesi veya bölüşünceye kadar gelirlerinin hak sahipleri arasında hisselerine göre taksim edilmesi gerekir. Aksi takdirde diğer hak sahiplerinin haklarına te­cavüz edilmiş olur. Çünkü hisse sa­hiplerinin, mirasın kendi hisselerine düşen kısmında her türlü tasarrufta bulunma ve gelirini alma haklan vardır.

Fetva Sahibi: İsmail Hakkı Yelkenci Hocaefendi