Hafız Saîd ibnu Mensur (bu konuda bir) hadis rivayet etmiştir ki o da (şudur): “Ölüye (toprak ile doldurulması hasebiyle) kabri tesviye edilip arkadaşları da ondan ayrıldığında (Ashabı kiram efendilerimiz) üç kere ölüye “Ey Filan oğlu filan, de ki: Allah’tan başka ilâh yoktur ben şehadet ederim ki Allah’tan başka ilâh yoktur. Ey Filan de ki: Rabbim Allah, dinim İslâm ve Peygamberim Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Selem)’dir.

Ölüye Telkin Caiz midir?

Denilip sonra (ölünün başından) dönülmesini güzel görürlerdi.” İbnu Abidîn (Reddu’l Muhtâr Ale’d Durr’il Muhtar isimli) haşiyesinde:"ez-Zeylaî,ibnü Kudame ve özellikle mütaahhirîn Fukahâ’nın cumhuru, telkinin caiz olduğuna hükmedenlerdendir." buyurmuştur.

Fetva Sahibi: Ömer Faruk Korkmaz Hocaefendi