Bir kişi yatarak veya bir şeye yaslanarak makatı yere tam yerleşmemiş bir şekilde uyuyacak olursa uyku sebebiyle abdestsizliğini anlamayacağından dolayı abdestinin bozulduğuna hükmedilir. Şayet makatı yere tam yerleşmiş bir şekilde uyuyacak olursa havanın dışarıya çıkması mümkün olmayacağından secde halinde uyuyan kişi ye gelince; verdiğimiz genel kaideler üzerinden hareket edecek olursak bu kişinin de abdestinin bozulması gerekecektir.

Abdest

Ancak bu konuya münhasıran varit olmuş hadiste Hz. Peygamber (S.A.V) "Secde eder vaziyette uyuyan kişiye «yatmadığı sürece abdest gerekli değildir. Zira yattığında mafsalları gevşer" Hadis üzerinden hareket eden fukaha secde durumunu yukarıda zikrettiğimiz kaideden istisna tutmuşlardır.

Fetva Sahibi: Ömer Faruk Korkmaz Hocaefendi