Abdest etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Abdest etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

21 Temmuz 2018 Cumartesi

Sargı Üzerine Yapılan Mesh İle Mestler Üzerine Yapılan Mesh Arasındaki Bazı Farklar

  • Sargılar üzerine meshte herhangi bir vakit tayin edilmemiştir. Mestler üzerine meshte ise vakit tayin edilmiştir.
  • Sargıların üzerine mesh yapabilmek için abdestli sarılması şart değildir.
    Mestlerin giyilmesi için abdestli olmak şarttır.
Temmuz 21, 2018

Sargı üzerine yapılan meshi bozan şeyler nelerdir?

  1. Abdesti bozan her şey
  2. İyileşmiş yaradan sargının çıkan İması veya düşmesi
Temmuz 21, 2018

Sargının bir başkası ile değiştirilmesi durumunda mesh bâtıl olur mu?

Bâtıl olmaz. Ancak yeni sargı üzerine meshi tekrarlamak daha evlâdır.
Temmuz 21, 2018

Ayaktaki yarıkların üzerine suyu altına geçirmeyen bir ilaç konsa ne yapılır?

İlacın üzerinden suyun akıtılması yeterlidir.
Temmuz 21, 2018

Kişi, bir özür bulunmaksızın sargı üzerine mesh etmeyi terk etse hüküm nedir?

  • İmam-ı Âzam'a göre, bu mesh farz olmadığı için terki câizdir.
Temmuz 21, 2018

Yara iyileşmeden sargı düşse hüküm nedir?

Mesh bozulmaz. Çünkü özür devam etmektedir.
Temmuz 21, 2018

Yara iyileştiği için sargı düşse hüküm nedir? Niçin?

Sargı üzerine yapılan mesh bozulur. Çünkü özür bitmiştir. Sargının düştüğü yeri yıkar.
Temmuz 21, 2018

Sargının altındaki sağlam yeri mesh etmenin hükmü nedir?

Sargının çözülmesi ve yaranın etrafının yıkanması yaraya zarar verecekse, sağlam yerdeki sargının üzerine mesh etmek câizdir.
Temmuz 21, 2018

Sargı üzerine mesh edilmesi gereken miktar ne kadardır?

Sargının çoğunu mesh etmek yeterlidir.
Temmuz 21, 2018

Sargı üzerine mesh etmek vakit ile kayıtlı mıdır?

Kayıtlı değildir. Niyet edilmesi de şart değildir.
Temmuz 21, 2018

Sargı üzerine mesh ile yıkamak cem edilir mi?

Sargı üzerine mesh etmek, altını yıkamak gibidir.
Temmuz 21, 2018

Cebire ne demektir?

Kırık ve çıkık üzerine konulan ve üzeri bağlanan tahta ve kamış parçasına verilen addır.
Temmuz 21, 2018

Sarık, takke, peçe ve eldiven üzerine mesh câiz midir?

Câiz değildir. Çünkü mest üzerine mesh nas ile sabittir. Buna başka bir şey kıyas edilemez.
Temmuz 21, 2018

Çorap üzerine mesh etmek câiz midir?

  • Deri ile kaplanmış veya tabanı deri ile kaplanmış çorap üzerine mesh etmek câizdir.
  • İmam-ı Âzam'dan gelen sahih rivayete ve İmâmeyn'e göre bir fersah veya daha fazla
Temmuz 21, 2018

Mestler üzerine giyilen çizme üzerine mesh etmek câiz midir?

Abdest alıp mestlerini giydikten sonra abdestini bozmadan mestler üzerine çizme giyerse, çizmenin üzerine mesh etmek câizdir.
Temmuz 21, 2018

20 Temmuz 2018 Cuma

Bir ayağı tamamen mevcut olmayan kimse diğer ayağına mest giyse o mest üzerine mesh câiz midir?

Câizdir. Çünkü yıkamak ile mesh bir arada cem olmamıştır.
Temmuz 20, 2018

Özür sahibi olan kimse mest üzerine mesh edebilir mi?

Özrü kesilmeden abdest alıp mestlerini giymişse, namaz vakti çıktıktan sonra, bir daha abdest aldıktan sonra mestlerine mesh edemez. Zira esasında abdestli değildir. Zaruretten dolayı namaz kılması için abdestli sayılır. Özrü kesildiğinde giymişse sıhhatli kimse gibidir.
Temmuz 20, 2018

Mest üzerine mesh eden müsafir, mukîm olsa ne yapar?

Bir gün, bir geceyi tamamlamadan mukîm olursa bir gün, bir geceyi tamamlar. Bir gün, bir geceyi tamamladıktan sonra mukîm olursa mestlerini çıkarır.
Temmuz 20, 2018

Mukîm olan kimse, mesh müddeti bitmeden müsafir olsa ne yapar?

Müsafir müddetini tamamlar. Yani 3 gün 3 gece mesh eder.
Temmuz 20, 2018

Ayağın çoğu mestin boğazına kadar çıksa mesh bozulur mu?

Bozulur. Çünkü ayağın çoğunun çıkması tamamının çıkması gibidir.
Temmuz 20, 2018