Hafız Yetiştiriyorum

Marufhane Youtube Kanalı
Namaz etiketine sahip yayınlar gösteriliyorTümünü göster
Namazın edepleri nelerdir?
Namazın sünnetleri nelerdir?
Ta’dîl-i erkân ne demektir?
Vâcibi kasten terk ettiğinde, yeniden kıldığı namaz mı, yoksa birinci namaz mı farz yerine geçer?
Namazın vâcipleri nelerdir?
Çocukların avret yerleri neresidir?
Çıplak olan bir kişinin oturarak kıyam, rükû ve secdeyi terk ederek oturarak îmâ ile namaz kılması niçin efdaldir?
Avret âzâlarmı örtecek bir şey bulamayan kişi nasıl namaz kılar?
Cildin rengini gösterecek şekilde ince olan bir elbise ile kılman namaz sahih midir?
Eğer bir kadın avretinin bir kısmını setr edecek bir şey bulursa ne yapar?
Âzâlar belli olacak şekilde dar olan elbise ile namaz sahih olur mu?
Bir kimse temiz elbisesi olduğu ve onu giymeye kâdir olduğu halde giymeyip de karanlık bir gecede çıplak olarak namaz kılacak olsa namazı câiz olur mu?
Namazda iken kişi kendi ihtiyârıyla avret olan âzâlarmdan birini açacak olsa hüküm nedir?
Kişinin kolundan biraz, uyluklarından biraz, boynundan biraz açılsa namaza mâni midir?
Açılan âzâlar muhtelif olursa bu açılmalar ne zaman namaza mânidir?
Avret sayılan âzâlardan birinin açılması ne zaman namaza mânidir?
Namazda ayakların hükmü nedir?
Tafsîlen, kadının avret olan âzâları nelerdir?
Hür kadının avreti neresidir?
Câriyenin avreti neresidir?