Temizlik etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Temizlik etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

21 Temmuz 2018 Cumartesi

İstincânın edepleri nelerdir?


  • Helaya girmeden hela duasını okumak
  • Sol ayakla girip sağ ayakla çıkmak
  • Avret mahallini oturmaya yakın açmak
  • Helada konuşmamak
  • Çıkan pisliğe bakmamak
Temmuz 21, 2018

Sağ el ile istincâ yapılır mı?

Sağ el ile istincâ mekruhtur. Zira Peygamberimiz: "Sağ el yüz için, sol el makat içindir." buyurmuştur.
Temmuz 21, 2018

Yiyecek şeylerle istincâ yapılır mı?

Yapılmaz. Zira yiyecek ile istincâ saygısızlık ve rızkın israfından ibarettir.
Temmuz 21, 2018

İstincâ yaparken avret mahallinin görülme tehlikesi varsa kişi ne yapar?

Kişi su ile istincâ ettiği takdirde avret mahalli görülecekse taş ile istincâ eder. Geri kalan pislik af olunur. Zira bir emri yapmak bir haramın işlenmesine sebep olacaksa emir terk edilir.
Temmuz 21, 2018

İstincâya gücü yetmeyen hastanın çocukları ona istincâ ettirebilir mi?

Çıplak elle dokunmamak ve avret mahalline bakmamak şartıyla istincâ yaptırabilirler.
Temmuz 21, 2018

İstincâ etmeye gücü yetmeyen hasta erkek ise, hanımı veya hizmetçisi yoksa veya hizmetçi tutacak parası yoksa bu adamdan istincâ düşer.
Hasta olan kadın ise, kocası veya hizmetçisi yoksa veya hizmetçi tutacak parası yoksa bu kadından istincâ sâkıt olur.
Eğer bir kişinin iki eli çolak olsa ondan istincâ düşer.
Temmuz 21, 2018

Kemik veya hayvan pislikleriyle istincâ yapılır mı? Niçin?

Yapılmaz. Çünkü hayvan pisliklerinin kendileri pistir. Kemik ise cinlerin azığıdır.
Temmuz 21, 2018

Kişi niçin parmaklarının ucu ile taharetlenemez?

Çünkü bu bâsur hastalığına sebeptir.
Temmuz 21, 2018

Kişi oruçlu iken niçin makatını salmaz?

Çünkü bir rivayete göre makadını çektiğinde su içeri gireceği için orucu bozulur
Temmuz 21, 2018

Su ile İstincânın yapılışı nasıldır?

Önce eller yıkanır. Sonra eğer yeterli olursa 1 parmağının veya 2 parmağının ya da 3 parmağının içi ile necâset çıkan yeri yıkar. Oruçlu değilse, temizlikte mübalağa yapmak için makatını salar.
Temmuz 21, 2018

Taş ile istincânın yapılışı nasıldır?

Kadınlar yaz-kış taş ile İstincâ ettikleri takdirde ferclerinin pislenmemesi için 1. taşı önden arkaya, 2. taşı arkadan öne, 3. Taşı önden arkaya doğru çekerler.
Temmuz 21, 2018

Taş ile istincâda sayının hükmü nedir?

İstincâda tek sayı müstehaptır.
Temmuz 21, 2018

Pislik dirhem miktarından fazla olduğunda yıkamak niçin farz olur?

Çünkü bu durum, artık istincâyı değil de necâseti giderme konusunu ilgilendirmektedir. Necâsetin giderilmesi için de su kullanmak gereklidir.
Temmuz 21, 2018

İstincâ beş kısımdır, iki'si vaciptir.

  • Cünüp, hayız ve lohusa olan kadının gusl ederken tenasül âzâsını yıkaması vaciptir.
  • Çıkan pislik dirhem miktarından fazla ise yıkamak vaciptir.
  • Makattaki pislik dirhem miktarı veya daha az ise yıkamak sünnettir.
  • Küçük abdest bozulduğunda tenasül uzvunu yıkamak müstehaptır.
  • Yellendikten sonra yıkamak bid'attir.
Temmuz 21, 2018

İstincâ ne demektir?

İstincâ taharetlenmek demektir. Yani iki yoldan birinden çıkan şeylerden, su, toprak veya başka birşeyle temizlenmek demektir.
Temmuz 21, 2018

Ölü hayvanın kursağı ve sütünün hükmü nedir?

Ölü hayvanın kursağı ve sütü temizdir.
İmam-ı Muhammed'e göre necistir.
Temmuz 21, 2018

Harman dövülürken eşekler buğdayın içine işeseler hüküm nedir?

Buğdayın bir kısmı çıkarılıp yıkandığında veya satmak, hibe etmek şeklinde elden çıkarıldığında çıkan da, çıkarılan da temizdir.
Temmuz 21, 2018

Görünmeyen necâsetle elbisenin bir tarafı pislense, pislenen tarafı unutsa ve araştırmaksızm bir taraf yıkansa hüküm nedir?

Temizdir. Fakat tamamını yıkamak daha iyidir.
Temmuz 21, 2018

Yaş bir elbise, pis çamurla sıvanmış kuru bir duvar üzerine serilse hüküm nedir?

Elbise pis olmaz.
Temmuz 21, 2018

Temiz bir elbise, yaş ve pis olan bir elbiseye sarılsa, temiz elbisede pis elbisenin rutûbeti görülse ne yapılır?

Bakılır; eğer temiz elbise sıkıldığında damlayacak derecede rutûbetlenmiş ise pistir. Değilse temizdir.
Temmuz 21, 2018