Hafız Yetiştiriyorum

Marufhane Youtube Kanalı
Namazdan kendi isteği ile çıkmanın hükmü nedir?
Kırâatın rükün oluşu ile, secdenin rükün oluşu arasındaki fark nedir?
Kırâatta farz olan miktar nedir?
Kıraat hangi namazlarda farzdır?
Kırâati ne şekilde yapmak lâzımdır?
Sünnet ve müstehap namazlar oturarak kılmabilir mi?
Kıyama gücü yeten birisinin oturarak farz namaz kılması câiz midir?
Kıyam hangi namazlar için bir rükündür?
İftitah tekbirine niçin "tahrime" denmiştir?
Bir kimse iftitah tekbirini işitmeyecek şekilde söylese veya sadece gönlünden geçirse namazı olur mu?